Raha- ja sijoitusblogi unelmoijille

Joukkorahoittamisen maailma ja mitä sinun pitäisi tietää siitä

Joukkorahoittaminen puhuttaa tällä hetkellä paljon. Erilaiset joukkorahoituskampanjat saavat paljon näkyvyyttä eri kanavissa ja jopa uudet sijoittajat ovat innostuneet osallistumaan rahoituskampanjoihin. Mutta mitä joukkorahoittaminen oikeastaan on?

 

Kaupallinen yhteistyösisältö Vauraus Suomi Oyj:n kanssa

 

Joukkorahoitus on osa vastuullisen sijoittamisen kasvavaa aaltoa

 

Joukkorahoittamisen muodikkuus kertoo jotain tästä ajasta. Olen aikaisemminkin kirjoittanut siitä, miten vastuullinen sijoittaminen on nousussa myös piensijoittajien keskuudessa. Yhä useammat haluavat valita tarkemmin, mihin rahojaan sijoittavat ja samalla tukea itselleen tärkeitä yrityksiä ja sijoitushankkeita. Mielestäni on hienoa, että juuri vastuullisen sijoittamisen kautta yhä useampi innostuu sijoittamaan, sillä mielestäni sijoittamisen ydin onkin itselle merkityksellisten yritysten ja hankkeiden tukeminen tarjoamalla yrityksille rahoitusta ja saamalla sijoitetulle rahalle tuottoa. Jossain vaiheessa, miljoonien erilaisten pankkien tarjoamien rahastojen keskellä, olemme unohtaneet tämän tarkoituksen.

Joukkorahoitus on kuitenkin laaja käsite ja sisältää erilaisia sijoitusmuotoja. Kuten aina sijoittamiseen liittyen, jokaisen sijoittajan tulee itse arvioida itselleen sopivimmat sijoituskohteet riippuen muun muassa omista kiinnostuksen aiheista, osaamisesta ja itselle sopivasta riskitasosta. Kaikki sijoitusmuodot eivät sovi kaikille. Tiivistän nyt parhaani mukaan erilaiset, tarjolla olevat joukkorahoitusmuodot.

 

 

 

Osakepohjainen joukkorahoittaminen

 

Osakepohjainen joukkorahoittaminen on saanut viime aikoina yhä enemmän huomiota mediassa kun erilaiset pienyritykset ovat hakeneet rahoitusta projekteilleen myymällä osakkeitaan myös piensijoittajille. Tällaisia näkyviä joukkorahoituskampanjoita ovat olleet esimerkiksi Jymy-jäätelön tai Papu-designin kampanjat. On hienoa, että nykyään kasvua tavoittelevien yrityksien on mahdollista hakea rahoitusta tehokkaasti joukkorahoituksen muodossa ja yksityiset sijoittajat pääsevät rahoittamaan kiinnostavina pitämiään yrityksiä. Osakepohjaisessa joukkorahoittamisessa on sama idea kuin pörssin kautta sijoittamisessa, eli sijoittaja ostaa mielestään sopivalla summalla yrityksen osakkeita, jonka kasvuun ja mahdollisuuksiin uskoo ja pyrkii saamaan tuottoa myymällä osakkeet korkeammalla hinnalla kuin osatessa tai osinkojen kautta.

En ole itse osallistunut osakepohjaisiin joukkorahoituskampanjoihin, sillä näen niissä myös joitakin haasteita. Käytännössä listaamattoman yrityksen osakkeiden jälkimarkkina on hyvin olematon. Jos jonain päivänä tarvitsen sijoittamani rahan pois pörssiin listaamattoman yrityksen osakkeista, voi niitä olla hankala tai käytännössä mahdoton myydä eteenpäin. Pörssi toimii tehokkaana välittäjänä pörssiin listautuneiden yritysten osakkeiden kauppaan, mutta listaamattomille yrityksille ei ole olemassa vastaavaa kauppapaikkaa. Osakkeen hinnan määräytyminen on toinen haastava asia. Osakeannissa hinta määritetään analyytikkojen laskemalle tasolle, mutta annin jälkeen hintaa ei seuraa tai määritä virallisesti enää kukaan. Pörssissä osakkeiden hinta määräytyy aktiivisesti kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, mutta listaamattomissa osakkeissa kysyntä ja tarjonta saattavat olla hyvin pienimuotoista, jolloin osakkeenomistajan voi olla vaikea määrittää oikeaa kauppahintaa.

 

 

Miksi osakepohjaisiin joukkorahoituskampanjoihin sitten sijoitetaan? Syitä on monia, mutta piensijoittajilla päällimmäisenä vaikuttavat varmasti erilaiset vastuullisuusasiat. Halutaan tukea tiettyjä hankkeita, eikä niitä välttämättä koeta sijoituksina vaan enemmänkin hyväntekeväisyytenä ja kannatuksena. Toisaalta monet piensijoittajat sijoittavat myös tuottonenä edellä ja toivovat kohdeyritysten menestystä, mahdollisia osinkoja tai listautumista pörssiin, jolloin saavutettavat tuotot ovat moninkertaisia. Pörssiin listautumisen mahdollisuus ja todennäköisyys on kuitenkin hyvin pieni, joten osakepohjaista joukkorahoitussijoittamista voidaankin pitää hyvin riskipitoisena sijoitusmuotoja eikä siihen suositella sijoitettavaksi kuin pieni osa sijoituskassasta.

 

 

Velkapohjainen joukkorahoittaminen

 

Velkapohjainen joukkorahoittaminen ei ole ollut yhtä paljon otsikoissa vaikka se saattaisi olla monelle piensijoittajalle varteenotettavampi joukkorahoitusmuoto. Käytännössä velkapohjaisessa joukkorahoittamisessa sijoittaja lainaa pääomaa yrityksille ja saa sijoittamalleen lainalle ennalta sovitun koron. Kyseessä on siis korkosijoitustuote, jolloin tuotto ei riipu pörssin heilahteluista tai listaamattoman yrityksen arvonmäärityksestä. Aivan kuten osakepohjaisessa joukkorahoittamisessa, myös velkapohjaisessa joukkorahoittamisessa on yleensä kyse suomalaisten Pk-yritysten tukemisesta rahoituksen muodossa. Sijoittajalle velkapohjainen rahoittaminen on kuitenkin hieman suoraviivaisempaa, sillä rahalle on laskettu selkeä tuotto-odotus sekä takaisinmaksuaika.

Pääsin juttelemaan Vauraus Suomi –joukkorahoituspalvelun edustajien kanssa ja kuulemaan heidän toiminnastaan lisää. Myönsin heille myös suoraan, etten ollut aikaisemmin perehtynyt kyseiseen sijoitusmuotoon sen tarkemmin ja tiedonpuutteen vuoksi ennakkoasenteeni oli epäileväinen. Olen aina ollut tarkka rahoistani ja sijoituskohteistani, mutta samalla myös avoin kuulemaan uusista mahdollisuuksista. Lisäksi yrittäjäsuvun kasvattina suomalaisten pk-yritysten tukeminen on lähellä sydäntäni. Kuultuani lisää kyseisestä sijoitusmuodosta, ymmärsin, että kyseessä on varsin potentiaalinen lisä monen piensijoittajan salkkuun.

 

 

Vauraus Suomi välittää nimenomaan velkapohjaista joukkorahoitusta suomalaisille pk-yrityksille. Muutamia esimerkkiyrityksiä joukkorahoituksen kohteista löytyy muun muassa täältä. Velkapohjaiseen joukkorahoituskampanjaan osallistuessa voit itse valita sijoitettavan summan (joka voi olla ihan kuinka pieni tahansa), mille maantieteelliselle alueelle haluat sijoittaa (jos haluat esimerkiksi tukea erityisesti kotipaikkakuntasi yrityksiä), sekä millaisella riskitasolla haluat sijoittaa. Vauraus Suomi välittää sekä vakuudettomia että vakuudellisia lainakohteita, jolloin sijoittaja voi itse valita itselleen sopivimman riskitason sijoituskohteet. Kuten sijoittamisessa aina, riski ja tuotto kulkevat käsikädessä.

Vauraus Suomen joukkorahoitusmallissa sijoituksen pääomaa ja korkoa maksetaan takaisin kuukausittain eli tällöin sijoittajan on mahdollista laittaa saatu tuotto vaikka saman tien poikimaan ja sijoittaa se eteenpäin. Tällöin jo aikaisemminkin hehkuttamani korkoa korolle -efekti pääsee tehokkaasti käyntiin.

Vauraus Suomi Oyj on suomalainen joukkorahoitettujen yrityslainojen välittäjä.

 

Tarjolla olevat joukkorahoituskohteet on ensin analysoitu Vauraus Suomen toimesta kyvykkäiksi osallistumaan velkarahoitukseen. Lisäksi yritykset saavat tyypillisesti rahoitusta myös muista kohteista, eikä joukkorahoittaminen ole heidän ainoa rahoitusmuotonsa. Tämä hajauttaa rahoitusriskiä sekä sijoittajalle että yritykselle kun mukana on myös muita rahoitusmuotoja.

Riskitöntä ei velkapohjainenkaan joukkorahoittaminen ole ja sijoittajan tulee myös tässä sijoitusmuodossa varautua henkisesti mahdollisiin tappioihin. Kannattaa muistaa, ettei joukkorahoittamisen (tai minkään muunkaan sijoituskohteen) tulisi olla säästöjen ainoa sijoitusmuoto vaan sijoituksia tulisi hajauttaa useisiin eri sijoituskohteisiin riskin pienentämiseksi. Myös saman sijoitusmuodon sisällä kannattaa hajauttaa eri kohteisiin. Vauraus Suomi suosittelee  aina mahdollisimman suurta hajautusta moneen eri lainaan riskin pienentämiseksi.

 

 

 

Vastikkeellinen (ei rahallinen) joukkorahoittaminen

 

Kolmas, melko yleinen joukkorahoittamisen muoto on vastikkeellinen joukkorahoittaminen, joka ei ole varsinaisesti sijoittamista. Tällaisessa tapauksessa yritys kerää rahaa toimintaansa antamalla rahaa vastaan jonkin vastikkeen kuten tuottamansa tuotteen tai palvelun tai jonkin muun vastaavan asian. Lisäksi löytyy kampanjoita, jotka ovat täysin lahjoituspohjaisia, jolloin rahaa keräävä yritys ei tarjoa vastiketta annettua rahaa vastaan. Näitä en tässä kirjoituksessa käsittele kuitenkaan sen tarkemmin, sillä näissä tapauksissa kyseessä ei ole tuottoon tähtäävä sijoittaminen.

 

 

Oletko itse osallistunut joukkorahoituskampanjoihin ja millainen joukkorahoittamisen muoto kiinnostaa sinua eniten?

 

 

Laita hyvä kiertämään: